A Csongrád Megyei Önkormányzat új honlapja az alábbi linken érhető el:

http://www.csongrad-megye.hu

A régi portál a továbbiakban archívumként üzemel, tartalma nem frissül!

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
A Csongrád Megyei Önkormányzat intézményei
A Csongrád Megyei Önkormányzat intézményei - Gyógypedagógiai int. Nyomtatás
Tartalomjegyzék
A Csongrád Megyei Önkormányzat intézményei
Kórházak
Gyermek- és ifjúságvédelem
Gyógypedagógiai int.
Középfokú iskolák
Szociális intézmények
Közművelődési intézmények
Egyéb intézmények
Minden oldal

III. Fiatalkorúak fogyatékosokkal foglalkozó gyermekotthonai, gyógypedagógiai intézményei

5. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

6800.Hódmezővásárhely, Kutasi út 36.
Telefon/fax: (62) 246-074
Igazgató: Máténé Homoki Tünde
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Az intézmény értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók oktatását-nevelését végzi. Beiskolázási területe Csongrád megye. Ellátja a Hódmezővásárhelyen és vonzáskörzetében élő, korai gondozást igénylő eltérő fejlődésű gyermekeket is. Készségfejlesztő szakiskolája a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a védőmunkahelyen munkábaállást lehetővé tevő, egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását.
A komplex személyiségfejlesztés hatékony eszközei az intézmény helyi tantervébe is beépült terápiás lovaglás, valamint úszásoktatás.
A diákotthon zsúfolt, a termek többfunkciósak. A szakmai munka színvonalas ellátása érdekében tanítókat, óvónőket és gyermekfelügyelőket képeztetnek át gyógypedagiai tanárrá.

 

6. Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

6600 Szentes, Deák Ferenc u. 52-54.
telefon: (63) 314-220, 312-360 , fax: (63) 314-220
igazgató: dr. Demeter Attiláné
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Weblap: http://www.rigosuli.sulinet.hu/

Tagintézmény: 6640 Csongrád, Kereszt tér 1.
Tel.: 63/483 709

Történet
A levéltári iratok alapján egy levélből derült ki, hogy a Csongrádi Állami Kisegítő Iskola alapítási éve 1907.
Működését a jelenlegi Iskola utcában, a mai Tüdőgondozó helyén kezdte, ahol 2 osztállyal Vakulya József és Mészáros Imre tanítók vállalták fel a csökkent értelmi képességű gyermekek oktatását.
A két világháború között az önálló kisegítő iskolai osztályok működése egy ideig szünetelt. Az iskolakörzetekben olyan tanulócsoportokat hoztak létre, amelyekben ezeknek a gyermekeknek az oktatása folyt.
1947-ben szervezték újjá a Síp Iskola épületében, ahol 3 tanulócsoportba már 55 tanulót vettek fel.
1952-ben kezdeményezték az iskola áthelyezését a Kereszt térre, jelenlegi helyére.
1953 nyarán a költözés meg is történt. 5 tanterem, iroda, ebédlő fürdő jelentette az épület felszereltségét, amelyhez 400 négyszögöles kert tartozott.
A Kereszt téri épületen a következő időszakban bővítések, renoválások történtek. A hely azonban már szűkösnek bizonyult, mert 1983-ban a korszerűtlen iskolát egy új épülettel bővítették, amely össze lett kapcsolva régivel. Az új átadásával egy időben az öreg épület is felújításra került.
Ekkor már 150 férőhely, 9 osztályterem létesült, valamint a városközpontban lévő Buck házban 40 állami nevelt gyermeket befogadó nevelőotthon is társult hozzá.
10 éven keresztül zavartalanul működött az intézmény.
Az 1990-es évektől változások történtek az iskolafenntartás területén. 1994-ben a várostól átvette a Csongrád Megyei Önkormányzat ezt a feladatot.
1994-ben Szentesen elkészült egy vadonatúj iskola a csökkent értelmi képességű gyermekek számára, amely egyben nevelőotthoni ellátást is biztosított. Ez az intézmény fogadta be a csongrádi nevelőotthonban, nem a legoptimálisabb körülmények között élő gyermekeket. Ezzel az iskola tanulólétszáma jelentősen lecsökkent.
Az 1995/96-os tanévtől a csongrádi kisegítő iskolát a szentesihez csatolták, új nevet kapott: Csongrád Megyei Közgyűlés Óvodája, Általános Iskolája és Diákotthona Csongrádi Telephelye. Az l982-ben épült iskola ekkor már nagynak bizonyult az ott tanulók létszámához mérten. A régit, valamint az új épület földszinti részét a Humán Kft vette birtokba, ahol csökkent munkaképességű embereket foglalkoztatnak. Az ebben az iskolában végzett tanulók közül többen találtak itt képességüknek megfelelő munkát, s jelenleg is itt dolgoznak.
Az emeleti rész maradt meg az intézmény számára iskolai célokra. 3 évvel ezelőtt a tanulólétszám növekedett, lehetővé tette az oktatási törvény az összevont 7. és 8. osztály indítását, valamint a testnevelés helye évekig megoldatlan és áldatlan állapotot jelentett az iskolában, így a Kft visszaadta iskolai célra a hajdani tornatermet, majd egy évvel később a hozzátartozó öltözők egyikét, amely átalakításával megoldódott a nemek szerinti használat.
1999 májusában a szentesi intézmény felvette a Rigó Alajos nevet.
2002. augusztus 1-től az iskola neve Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Részlege.

Az iskola életéről, munkájáról

Jelenleg a csongrádi tagintézmény a városon belül is két telephellyel működik. A bökényi városrész óvodájában foglakoznak gyógypedagógusok óvodáskorú gyermekekkel két gyógypedagógiai fejlesztő csoportban. Az iskolában az alacsony tanulói létszám miatt összevont osztályokban folyik a nevelés-oktatás. Az eddig tanulásban akadályozottnak nevezett, új elnevezéssel sajátos nevelési igényű gyermekek ebben az oktatási formában lehetőséget kapnak, hogy a későbbiekben be tudjanak illeszkedni a nagyobb közösségbe, a társadalomba. A számukra teljesíthető feladatok, a lassúbb, alaposabb feldolgozása az ismereteknek, az egyéni fejlesztés lehetősége (pozitív hatással van az alacsony létszám), mind olyan tényező, amely hozzásegíti őket ahhoz, hogy a mindennapi élet gyakorlati elvárásait könnyebben le tudják győzni, tovább tudjanak lépni, szakiskolában szakmát tanulni, amely intézményen belül is több lehetőséget kínál Szentesen.
Az itt tanulók életében fontos szerepet töltenek be a különböző ünnepségek, rendezvények, megmérettetések hasonló képességű társakkal (szavalóverseny, színjátszás), melyekre tanár, diák egyaránt nagy lelkesedéssel, izgalommal készül. Ettől az évtől az eddig dráma szakkörös gyermekek már alapfokú művészeti osztályként folytatják elismerésre méltó munkájukat. Egy hónappal ezelőtt a Kárpát-medencei mesemondó versenyen a színjátszó csoport első helyezést kapott, amely már nem az első ilyen siker (2001-ben is elsők lettek) a komplex intézmény számára. Rendszeresen részt vesznek a gyermekek rajzpályázatokon, ahol szintén szép eredményekkel végeznek.
Az iskola pedagógusai azon fáradoznak minden egyes napon, hogy az itt tanuló gyermekeket minél kevesebb kudarc érje, ha elhagyják az intézmény falait tanulmányaik befejeztével.

Az emléktáblával szeretnénk tisztelettel adózni mindazoknak a gyógypedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak, valamint minden olyan dolgozónak, akik az elmúlt 50 évben pedagógiai munkájukkal, gyermekszeretetükkel, toleranciaképességükkel hozzájárultak ahhoz, hogy az itt tanult, illetve tanuló, sajátos nevelési igényű gyermekeknek biztosítsák a fejlődést, a meleg baráti légkört, számukra kinyissák azt az ablakot, amely a "világra" nyílik.


7. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

6900 Makó, Vásárhelyi u .1-3.
Telefon: 62/ 212-855, 212-671  Fax: 62/209-457
Igazgató: Illyés Gyuláné
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Web: www.papaye-mako.sulinet.hu

Képek: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.,

Alaptevékenysége a 3-6 éves korú enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, enyhén értelmi fogyatékos és más fogyatékos (részképesség- és iskolai teljesítményzavarral küzdő) tanulók általános iskolai oktatása, nevelése, szakiskolai képzése. A nevelő - oktató munka a tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásával egészül ki. Az intézmény ellátja a tanulók tanórán kívüli napközis és diákotthoni foglalkoztatását is.
A megyei beiskolázású intézmény átlagosan 270 tanulót fogad tanévenként, akik 20 tanulócsoportban tesznek eleget tankötelezettségüknek. Diákotthoni férőhelyek száma 90, amely az iskolával egy igazgatás alatt működik.
Gyermekvédelmi szakellátások kereteiben otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, ill. utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára. Gyermekotthoni férőhelyek száma: 60.
Szakiskolai képzés 1993-ban Csongrád megyében elsőként parkgondozó szakmában indult be az intézményben. A képzés keretében általános műveltséget megalapozó nevelés - oktatás, továbbá pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik.
A szakképzési évfolyamokon - az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott - szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik. Iskolarendszerű szakképzés keretében kerti munkás, varrómunkás és kerékpárszerelő képzés folyik.
Az intézményben alapfokú művészeti oktatás működik. 150 tanuló vesz részt különböző szervezett foglalkozásokon.
Az iskola 6851 m2 alapterületű gyakorlókertben gazdálkodik, amely a szakiskolai képzés gyakorlóhelye is.
Nagy hangsúlyt fektetünk a sokoldalú készség és képességfejlesztésre, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra.
Az iskola nyitott, számtalan külső szervezettel, iskolával, intézménnyel, alapítvánnyal állunk kapcsolatban.
Az ISM „műhelyiskolája”-ként szép eredményeket mutat fel a tanulók egészséges életre nevelésében, testedzésében, sporttevékenységében.”


8. Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon

6725 Szeged, Bécsi krt. 38.
telefon: (62) 441-192, fax: (62) 547-180
igazgató: Nusserné Mendler Erzsébet
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Az intézmény alapítására 1901-ben került sor. Csongrád-, Békés és Bács-Kiskun megyében élő hallássérült gyermekek óvodai, általános iskolai oktatását és nevelését végzi. A siket gyermekek túlnyomó hányada Szegedtől nagyobb távolságra él, így gyógypedagógiai intézeti ellátás igénybevételére kényszerülnek. A diákotthon - ennek az elvárásnak megfelelően - a gyermekek számára változatos programokat kínál. Az intézet feladata a technika - korszerű hallókészülékek állnak rendelkezésre - és a szurdopedagógia rohamos fejlődésével kibővültek. A nevelőtestület integráció gyakorlata hazai viszonylatban példaértékű. Korai gondozó munkája eredményeképpen mind több kisgyermek kerüli el a szegregált oktatást. Óvodáskorba lépve zökkenőmentesen illeszkednek be a halló közösségbe.


 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB